Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Leerlingenraad

"Dit is een van de manieren waarop wij vorm geven aan 'Actief, betrokken en eigentijds leren!"

Hoe werkt de leerlingenraad ?
Via de leerlingenraad hebben kinderen inbreng in het schoolgebeuren.
In de raad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. De vertegenwoordigers brengen de punten in die in hun klas naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld via een ideeënbus. Op deze manier ervaren leerlingen wat inspraak en democratie is.

De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar samen met een leerkracht.
Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken zijn:

  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
  • verantwoording voor een deel van de website
  • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
  • allerhande activiteiten die in of buiten de les passen
  • regels op school, klas, gang, plein, veld

De vertegenwoordigers brengen de informatie uit de vergaderingen ook weer terug naar hun eigen klas.

Wie zitten er in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw, van groep 5 t/m 8. Uit elke klas wordt een leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen.