Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Educatieve Partners

De Verbinding (Peuteropvang en BSO)

Kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO in het gebouw van de Odaschool
De Odaschool vormt samen met kinderopvangorganisatie De Verbinding een kindcentrum. Daarin ontwikkelen we samen een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling. We organiseren gezamenlijke activiteiten waarin dit o.a. zichtbaar is. Om een optimale ontwikkeling te waarborgen is er sprake van een warme overdracht van de kinderen in de opvang naar de basisschool.

De Verbinding is een organisatie die kleinschalige opvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar. De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op veertien locaties. De naam is gekozen om uit te drukken dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is. Daarnaast staan wij ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.

Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerksters.

Binnen de muren  van de Odaschool bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is 5 dagen per week open en heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd. Openingstijden: 7.45 – 18.15 uur.

Peuteropvang
Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend van 8.30 tot 11.45 uur welkom bij de peutergroep. Verlengde opvang is mogelijk tot 13.45 uur.
Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt hen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

BSO (voor- en naschoolse opvang)
Kinderen die de Odaschool bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in het BSO lokaal of op onze locatie bij Rhode. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Openingstijden: Voorschoolse opvangdagelijks van 7.30 – 8.30 uur; naschoolse opvang maandag t/m vrijdag van 14.00 – 17.45/ 18.30 uur.

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden opgevangen in het lokaal binnen de Odaschool. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen.
Kinderen van groep 4 tot en met 8 worden opvangen op onze locatie bij voetbalvereniging Rhode. Hier mogen we maximaal 35 kinderen opvangen.

Zwemles tijdens de BSO!
Kinderen van de Odaschool vanaf 5 jaar krijgen op dinsdag van 15.00 uur tot 16.30 uur de kans om tijdens de BSO deel te nemen aan de zwemles bij Zwembad de Neul. De kinderen worden hierbij begeleid door een pedagogisch medewerkster vanuit de Verbinding. Deze begeleidt de kinderen naar het zwembad, blijft daar om te helpen met bijvoorbeeld omkleden en brengt de kinderen weer terug naar de BSO. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de kosten voor de BSO gedurende deze uren wel doorlopen. U kunt uw kind aan het einde van de dag op de normale tijd ophalen bij de BSO. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan deze zwemles, ontvangt u bovendien 10% korting op het normale tarief voor de zwemles.

Als u interesse heeft om uw kind te laten deelnemen aan de zwemles tijdens BSO-tijd, kunt u dat doorgeven aan de pedagogisch medewerksters van de BSO.

Nadere informatie over de opvangmogelijkheden binnen de Odaschool vindt u op de website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl.

HumanKind (BSO)

Buitenschoolse Opvang “De Dommelclub” in Sint-Oedenrode organiseert voor kinderen van 4 tot 13 jaar na school en in de vakanties talloze leuke activiteiten. We stimuleren hen op alle ontwikkelingsgebieden, motorisch, emotioneel, creatief en intellectueel. Knutselen, muziek maken, voetballen, discofeestjes houden, hutten bouwen en uren spelen met K’nex: het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Die diversiteit zie je ook terug in de inrichting van de BSO. Verschillende activiteiten hebben daar een eigen plekje. Er is een atelierhoek met volop creatief materiaal, een bouwhoek met Lego, een poppenhoek voor de kleintjes, een hanghoek voor de groten om lekker te kletsen. Buitenschoolse opvang is tenslotte vrije tijd. Dat wil zeggen dat er veel kan, maar niets hoeft. Wij stimuleren kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, maar laten ze vrij in hun keuze.

Bij BSO De Dommelclub gaan we iedere dag naar buiten, weer of geen weer. Gewoon lekker spelen op het plein, een boodschap doen bij de bakker of een uitstapje. Samen maken we er een gezellige boel van en als de ouders komen, zeggen de kinderen: ‘Hé, nu al!’

GGD

Wij hebben jaarlijks contact met de GGD. De jeugdverpleegkundige sluit 2x per jaar aan bij een gesprek met IB-ers en bovenschools deskundigen. Hier kunnen wij met onze vragen terecht over individuele leerlingen.

De jeugdarts en degene die gaat over de gezondsvoorlichting spreken we indien nodig.

Wilt  u meer informatie?

Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 0900-4636443.

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg:

Marleen Buiting, jeugdverpleegkundige, e-mail: m.buiting@ggdhvb.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Aan onze school is een aandachtsfunctionaris jeugdhulpverlening verbonden. De aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen het Basisteam Jeugd & Gezin van Sint-Oedenrode. Zij sluit maandelijks aan bij een gesprek met IB-ers en bovenschools deskundigen als er hulpvragen zijn op zowel het gebied van school als opvoeding. De aandachtsfunctionaris denkt mee en adviseert in de vragen die er zijn. Het eerste gesprek zal op school plaatsvinden. Na dat gesprek wordt bekeken of er een aanmelding bij het Basisteam Jeugd & Gezin gaat volgen.

De aandachtsfunctionaris zal vertrouwelijk met de informatie omgaan. De aandachtsfunctionaris geeft informatie en advies aan zowel ouders als school. We vinden het van belang om een goede samenwerking en korte lijnen te hebben tussen ouders, school en de aandachtsfunctionaris. Daarom vinden gesprekken zoveel mogelijk direct met alle partijen plaats.

Als U vragen heeft over alleen de opvoeding, dan kunt U zelf bellen met het Centrum Jeugd en Gezin, telefoonnummer 0800-2540000.
Kijk hier voor meer informatie over Centrum voor Jeugd en Gezin.