Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Oudervereniging en (G)MR

Oudervereniging

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De oudervereniging heeft daarom overlegmomenten met school en organiseert diverse activiteiten samen met de teamleden.

Zo geeft de Oudervereniging een actieve en positieve bijdrage aan vele activiteiten die gedurende het gehele schooljaar op de Odaschool plaatsvinden. Het is ontzettend belangrijk dat er elk jaar weer ouders zijn die zich in willen zetten voor de kinderen bij ons op school. Binnen het bestuur van de oudervereniging is er een aantal commissies opgezet die een aantal activiteiten organiseren. Onder andere:

 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Pasen
 • Schoolfeest
 • Schoolreisje
 • Schoolkamp
 • Musical/afscheid groep 8
 • Sportdag
 • Afscheid leerlingen

Ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt per schooljaar per kind een bijdrage van € 22,50 om diverse activiteiten te kunnen bekostigen.
Omdat het basisonderwijs door de overheid wordt betaald, zijn alle bijdragen die aan de ouders worden gevraagd op basis van vrijwilligheid.
Voor de kinderen die vanaf januari instromen wordt er een bedrag van € 11,25 gevraagd. Het gaat hierbij om een totaalbedrag. Voor het schoolreisje wordt geen extra bijdrage meer gevraagd.
Voor het schoolkamp van groep 8, wordt nog wel een aparte eigen bijdrage gevraagd.

Samenstelling oudervereniging

 • Voorzitter: Anke Verhoeven
 • Secretaris: Linda de Brouwer
 • Penningmeester: Jolanda Wijnen

Klassenouders
Elke groep heeft zijn eigen klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon en een spreekbuis voor ouders/verzorgers met de groepsleerkracht en de directie.

 • Groep 1-2a: Kim Winkens (ouder van Kiki)
 • Groep 1-2b: vacature
 • Groep 1-2c: Sandra Tops (ouder van Kyron)
 • Groep 3: Carola Merks (ouder van Dex)
 • Groep 4: Kitty van Uden (ouder van Jesse)
 • Groep 5: Monique Bankers (ouder van Nienke)
 • Groep 6: Anniek Huijberts (ouder van Emma)
 • Groep 7: Nienke Vink (ouder van Rein)
 • Groep 8: Carlijn Meuter (ouder van Jack)

Bijlage: Taakomschrijving Oudervereniging en klassenouders

MR

De MR heeft een belangrijke taak binnen de school. Zij zet zich in voor de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten. Ook kan zij gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over zaken die op school spelen.
De leden hebben drie jaar zitting in de MR. Dat betekent dat na drie jaar een MR-lid aftredend is. Door middel van verkiezingen worden dan nieuwe ouders in de MR gekozen of wordt binnen het team een nieuwe leerkracht gekozen.

Op onze school hebben 4 personen zitting in de MR; 2 ouders en 2 leerkrachten.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Namens de ouders:

 • Ellen van Kempen
 • Roel Jansen

Namens het team:

 • Petrie Vervoort (leerkracht groep 3)
 • Meriam van de Velde (leerkracht groep 1/2A)

De MR is per mail bereikbaar: pvervoort@verdi.nl

 

"Actief, betrokken en eigentijds leren"