Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooldocumenten, formulieren en protocollen

Op deze pagina vindt u diverse schooldocumenten die voor u van belang kunnen zijn. Vanaf deze pagina kunt u ze downloaden.

Aanmelden leerling

Ziekmelden:

Wanneer uw kind ziek is verzoeken wij u om dit telefonisch aan ons door te geven tussen 08:00u en 08:30u. (telefoonnummer: 0413-47 25 17)

Verlof aanvragen

Alle verlof buiten schoolvakanties dient aangevraagd te worden via het aanvraagformulier voor verlof.  Dit formulier dient ingevuld en aangeleverd worden bij de administratie of groepsleerkracht. Aanvragen worden door de directeur getoetst aan de wettelijke bepalingen in de verlofregeling “vrijstelling van schoolbezoek” van RBL-BNO.
Voor ouders van leerlingen die al onderwijs volgen op onze school, staat het formulier ook in de schoolapp.

Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Wanneer ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan, noemen we dit luxe verzuim.
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Schoolgids

Protocollen

Verdi en  AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” staat een beknopte opsomming gegeven welke gegevens scholen mogen uitwisselen. De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en deze Overstapservice Onderwijs (OSO).
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en naleving van de wettelijke bepalingen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’.

 

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Er mag ook niet gerookt worden buiten het schoolplein en bij de ingang van het plein en/of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Verkeersveiligheidslabel

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

"Actief, betrokken en eigentijds leren"