Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Missie en visie

"Actief, Betrokken en Eigentijds leren"

Daar staan we voor!
Hoe we dat doen?
Door kinderen invloed te geven op hun eigen ontwikkeling. Door hen na te laten denken over wat ze willen leren, waar ze goed in zijn en wat ze interessant vinden. Kinderen krijgen de ruimschoots de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Onze leerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving, spelen in op de behoeften van kinderen en dagen kinderen uit om vragen te stellen en zelf op onderzoek uit te gaan.
Dit alles in een veilig en plezierig pedagogisch klimaat! 

Kinderen leren actief, in beweging en van en met elkaar
Naast actief zijn in het hoofd, zoals hierboven omschreven, zijn kinderen ook actief met hun lichaam tijdens het leren. Bewegend leren vindt plaats in de klassen, maar ook op de speelpleinen, op het grasveld en in de gymzalen. Denk bijvoorbeeld aan springend de telrij tot 10 leren of keersommen leren terwijl je een bal overgooit. Behalve de leerstof oefenen, wordt tevens samenwerking met andere kinderen bevorderd.
Vanaf groep 5 werken alle kinderen aan zgn. flexdesks. Dit zijn tafels die omhoog gezet kunnen worden, waardoor kinderen kunnen gaan staan als ze aan het werk zijn.

Eigentijds leren
Bij het bieden van een rijke leeromgeving maken we gebruik van moderne materialen en technieken. Bij de keuze van onze methodes en materialen houden we rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen. Neem bijvoorbeeld onze methode voor wereldoriëntatie. Daarin wordt telkens een centraal thema behandeld, waarna kinderen vervolgens aan de slag gaan met een eigen onderzoek of opdracht. Vaak wordt dan gewerkt op het leerplein. Op dit centrale plein in de school zijn ipads, robotica en andere materialen aanwezig. Het meubilair is zodanig gekozen dat samenwerking gestimuleerd wordt (denk aan tramzitjes en ronde opstellingen).

Dit zijn wij 

Samen:
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

School, kinderen, ouders en samenwerkingspartners versterken elkaar door af te stemmen wat er nodig is in het belang van het kind. Iedereen wordt gezien en we tonen respect voor elkaar. Kinderen leren met plezier en in een veilige pedagogische omgeving. Niet alleen in de eigen klas. We stimuleren dat er ook groepsoverstijgend wordt samengewerkt.

Uitdagend:
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gemotiveerd. Zij worden steeds geprikkeld door hen een rijke leeromgeving te bieden.
We dagen kinderen uit om zelf op onderzoek uit te gaan.

Ruimte gevend:
Kinderen krijgen de ruimte om te worden wie ze willen zijn en krijgen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die daarvoor nodig is.
Wij helpen de kinderen op weg om hun eigen leerdoelen te formuleren en begeleiden het ontwikkelproces van ieder kind.

Duurzaam in ontwikkeling:
Met duurzaam bedoelen we “leren voor het leven”, om zelfstandig te functioneren in onze samenleving. Als team willen we een voorbeeld zijn en blijven we ons voortdurend ontwikkelen om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven bieden.

Met duurzaam bedoelen we ook een leefwijze waarin we bewust omgaan met de wereld om ons heen. We vinden het belangrijk om kinderen te laten nadenken over onderwerpen zoals afval, schoon water en milieu.